06, Άτιτλο, 2016, σπασμένο τζάμι, εκτύπωση σε διαφάνεια και καπνός, 23 x 32 εκ.

Έργο Κώστα Χριστόπουλου

Leave a Reply